XML transformace a přemostění datových zdrojů

Proč ShopFeed?

  • Potřebujete eshop napojení na dodavatele či dropshipping velkoobchod?
  • Chybí Vám ve feedu pro zbožáky zásadní parametry ovlivňující prodeje?
  • Potřebujete propojit eshop s marketing platformou, ERP, CRM nebo účtem?
  • řešení na míru, žádná krabice na vše a na nic
  • komfortní, intuitivní a rychlé řešení XML feedů
  • přidaná hodnota v marketingovém pohledu na data
  • podpora CSV, TSV, XML, XLS(X), API i SQL DB
  • zabezpečený a šifrovaný přístup k datovému můstku
ShopFeed Data Transform

SF™ Data Transform

Transformace datového výstupu jednoho systému do datového vstupu v podporovaném formátu jiného systému.

ShopFeed Data Bridge

SF™ Data Bridge

Aplikační mezivrstva v prostředí našeho technologického řešení poskytovaná formou pronájmu našich technických zdrojů.

ShopFeed Business Intelligence

SF™ Data Intelligence

Business inteligence s lidským faktorem nad Vašimi business daty Vám umožní jít dál a získat data, která konkurence postrádá.

ShopFeed Data Synchronization

SF™ Data Sync

Doplňkový nástroj ekosystému ShopFeed určený pro pravidelnou synchronizaci dat mezi ecommerce řešením a informačním systémem.

ShopFeed Data Alert - data check, data monitoring

SF™ Data Alert

Doplňkový nástroj vhodný k online monitoringu vzdálených dat a upozornění v případě jejich změny.

ShopFeed Data Port - REST API pro Vaše ecommerce data

SF™ Data Port

Pokud už je pro Vaše potřeby výměna strukturovaných dat krátká, je na řadě datové API na bázi webových služeb.

ShopFeed™ DATA SUITE

Váš služebníček pro eshopová ecommerce data.